Człowiek jest w każdym celu Strategii

Aktywizacja bezrobotnych, integracja społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu, wspieranie przedsiębiorczości społecznej – na te aspekty zawracali uwagę przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, jakie odbyły się w środę, 8 maja w urzędzie marszałkowskim.

– Serdecznie dziękuję, że przyjęliście państwo moje zaproszenie – zwrócił się do uczestników spotkania Jarosław Dworzański, marszałek województwa podlaskiego. – To ostatnie spotkanie w ramach konsultacji. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną wnikliwie przeanalizowane przez ekspertów. Wierzę, że państwa sugestie znajdą odzwierciedlenie w dokumencie.

Ewa Małek, przewodnicząca Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zaznaczyła, że cieszy ją docenienie roli organizacji pozarządowych i zorganizowanie dla nich osobnego spotkania. – Opinia trzeciego sektora na pewno jest istotna. Jakość kapitału społecznego jest mierzona między innymi działalnością organizacji pozarządowych. Reprezentują one wartości wymienione w Strategii: zaangażowanie, kompetencje, aktywność, innowacyjność – przyznała.

Podczas prezentacji eksperci pracujący nad Strategią: prof. Bogusław Plawgo (ekspert kluczowy), Hubert Ostapowicz (moderator grupy kapitału ludzkiego i społecznego) oraz Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO przedstawili cele i kierunki rozwoju regionu, jakie zakłada projekt, przy czym skupili się szczegółowo nad zagadnieniami dotyczącymi kapitału społecznego.

– Dla mnie to spotkanie szczególne. Od 22 lat jestem związany z organizacjami pozarządowymi, dlatego tak mi zależy, aby wasz głos był słyszalny w Strategii – powiedział prof. Bogusław Plawgo.

Hubert Ostapowicz zwrócił uwagę zebranych, że choć nie ma oddzielnego celu związanego z kapitałem społecznym, to nie oznacza, że ten temat został pominięty. Przeciwnie, jest on zawarty we wszystkich celach Strategii. Po czym ekspert dokładnie przeanalizował je pod tym kątem. – Pytanie zasadnicze, gdzie jest człowiek? Jest w każdym z celów, one są  ukierunkowane właśnie na człowieka, nawet ten dotyczący konkurencyjnej gospodarki. Choć z pozoru wydaje się, że nie. Ale jeśli mówimy o rozwoju kompetencji do pracy, o kapitale społecznym jako katalizatorze procesów rozwojowych – to przecież wyraźnie chodzi nam o człowieka – o kapitał ludzki, o kapitał społeczny.

Po prezentacji przyszedł czas na dyskusję. Była ona bardzo żywa, merytoryczna, trwała około trzech godzin. Głos zabierali przedstawiciele różnych organizacji: społecznych, kulturalnych, wyznaniowych, a nawet sportowych.

Ewa Jasińska z Podlaskiej Sieci Pozarządowej przyznała, że Strategia jest zdefiniowana ciekawie. – Miałam pewne wątpliwości przed spotkaniem, ale po państwa prezentacji już ich nie mam –  stwierdziła. Krzysztof Januszkiewicz z Podlaskiej Sieci ocenił, że jednak za mało jest podkreślona rola kapitału społecznego. – Mamy bogaty zasób: ludzi biednych, schorowanych, bez pracy. I ten zasób w Strategii nie jest wykorzystany – uznał.

Hubert Ostapowicz odpowiedział, wskazując przy tym na konkretne zapisy projektu, że autorzy nie zapomnieli o tej grupie społecznej. Podkreślony został np. problem ludzi biernych zawodowo – Będziemy dążyć do zwiększenia ich aktywności – zapowiedział. A Daniel Górski dodał, że rozwój gospodarki, tak akcentowany w projekcie, służy wszystkim, również tym wykluczonym, bo tworzy miejsca pracy.  – Poza tym, kiedy mówimy w projekcie o przedsiębiorczości, nie chodzi nam o to, że wszyscy mają zakładać działalność gospodarczą. Bo nie każdy chce i nie każdy powinien prowadzić firmę. My mówimy o postawie przedsiębiorczej, a ta dotyczy całego społeczeństwa.

Po czym odczytał, jak projekt definiuje przedsiębiorczość: „Przedsiębiorczość to specyficzna zdolność społeczeństwa do wykorzystania swojego potencjału, oznacza zdolność do wcielania pomysłów w czyn. Obejmuje ona kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Bez przedsiębiorczości rozwój nie jest możliwy. Przedsiębiorczość to kreowanie postaw społecznych: to „wzięcie spraw we własne ręce”, to „zaradność”, to „odwaga”, to „motywacja” do wyznaczania i „skuteczność” osiągania celów”.

Ten sposób rozumienia przedsiębiorczości odpowiada przedstawicielom organizacji. - W projekcie nie jest potrzebny zapis o wspieraniu organizacji pozarządowych, bo to do niczego nie prowadzi. Ważne, by realizować te cele i by w tej realizacji brały udział organizacje, by samorządy więcej zadań przenosiły na nas  – powiedział Marcin Kruhlej z Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

– Strategia wydaje mi się dość niezła – uznał Sławomir Mojsiuszko z fundacji M.I.A.S.T.O. Białystok. Interesowało go, podobnie jak i innych uczestników spotkania, w jaki sposób będą powoływane grupy robocze, które zajmą konkretnymi problemami, które wskazuje Strategia. Eksperci podpowiedzieli, że jeśli tylko organizacje będą miały chęci i pomysł, jak realizować cele, mogą taką grupę utworzyć – najlepiej poprzez Podlaską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

–  Czekamy na efekty tych konsultacji – powiedziała na zakończenie jej przewodnicząca Ewa Małek. – Życzymy państwu i sobie, by jak najwięcej naszych sugestii znalazło odzwierciedlenie w dokumencie – po czym zachęciła wszystkich do przesyłania uwag na formularzu konsultacyjnym (dostępnym na stronie www.strategia.wrotapodlasia.pl w zakładce Konsultacje społeczne) .

Bo choć spotkania się zakończyły, konsultacje trwają do 16 maja. Do tego dnia przyjmowane są formularze konsultacyjne. Można je wypełnić na stronie www.strategia.wrotapodlasia.pl albo przesłać pocztą elektroniczną na adres: strategia2020@wrotapodlasia.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Zarządzania RPO, Referat programowania perspektywy 2014-2020, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.

 

Dodana: 9 maj 2013 09:34

Zmodyfikowana: 9 maj 2013 10:05