Cel: konkurencyjne firmy

22 czerwca 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 został ogłoszony pierwszy konkurs skierowany na wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

– To bardzo ważny konkurs. Rozwój firm przekłada się bowiem na rozwój całego regionu – mówił na konferencji prasowej Maciej Żywno, wicemarszałek województwa.

Jak podkreślił wicemarszałek Żywno: – Celem konkursu jest wzmacnianie potencjału podlaskich firm, Tak, aby były konkurencyjne na rynku krajowym, europejskim i światowym.

Wnioski w tym konkursie (Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach) mogą składać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa od 25 lipca do 23 sierpnia 2016 roku (do godz. 15.30).

W ramach naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym, w tym np.:

  • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
  • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
  • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

– Rozstrzygnięcie planujemy na przełomie roku, najprawdopodobniej w styczniu 2017 roku – powiedziała Joanna Sarosiek, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Budżet konkursu to 60 mln zł.

Wicemarszałek Żywno wymienił również inne konkursy na inwestycje dla przedsiębiorców, zaplanowane w tym roku. A są to:

  • Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 / Na: wsparcie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w gminach, w których powierzchnia obszarów Natura 2000 przekracza średnią unijną (18,36%)/ Budżet 20 mln zł/ Nabór we wrześniu i październiku
  • Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach / Na: tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego oraz na prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R / Budżet 100 mln zł / Nabór w październiku i listopadzie
  • Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa / Na: centra logistyczne / Budżet 40 mln zł/ Nabór w październiku.

Więcej na rpo.wrotapodalsia.pl

Dodana: 24 czerwiec 2016 14:37

Zmodyfikowana: 24 czerwiec 2016 14:37