Białystok stał się centrum debaty gospodarczej

Przez dwa dni, 18 i 19 września, odbywał się tu Wschodni Kongres Gospodarczy. Ponad tysiąc gości debatowało nad rozwojem tej części kraju. – Bardzo dobrze, że mamy taki kongres w Polsce Wschodniej. Europejski Kongres Gospodarczy z Katowic powinien mieć swój wymiar wschodni – zauważył Jerzy Buzek, jeden z gości specjalnych.

Obrady w piątek otworzył Bronisław Komorowski, prezydent RP. Podkreślił, że przed nami zapewne ostatnie tak duże wsparcie z Unii Europejskiej, dlatego powinniśmy je jak najefektywniej wykorzystać. – Trzeba zastanowić się, na co wydajemy pieniądze. Czy na inwestycje generujące koszty, czy na te stymulujące rozwój – mówił prezydent. – Liczę, że znajdziemy podczas tego kongresu różne rozwiązania wspierające rozwój tego regionu, wykorzystujące przy tym pomoc, jaką oferuje UE. Jego wielka szansą jest położenie, warto je wykorzystać.

Gdzie najlepiej rosną pieniądze

– Polska Wschodnia nie jest już dla kraju problemem, lecz szansą. Państwo świetnie wykorzystujecie pieniądze europejskie, prorozwojowo. Możecie wiele problemów rozwiązać dla Europy, bo jesteście na styku tej Europy „większej szczęśliwości” i tej, która nie zaznała demokracji, możecie wypracować rozwiązania, które przyniosą wiele dobrego – ocenił Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący PE w latach 2009-2012.

Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik wielokrotnie zwracała uwagę na efektywność rozwiązań, wspieranych z funduszy unijnych. – Liczy się jakość wydawanych pieniędzy, nie to ile ich otrzymamy, ale jak je wydamy. Pieniądze trzeba rozdzielać punktowo, tam, gdzie najlepiej rosną.

Trzeba zdefiniować problemy

– Trudno wyobrazić sobie lepszy moment na organizację kongresu. Z jednej strony jesteśmy u schyłku perspektywy finansowej 2007-2013, z drugiej kończymy przygotowania do perspektywy następnej. Warto więc teraz podsumować nasze sukcesy, ale i to, czego się nie udało zrealizować. Wreszcie zdefiniować te problemy, które czekają nas w przyszłości i to zarówno w wymiarze województw, regionów jak i mikroregionów – podkreślał Jarosław Dworzański, marszałek województwa podlaskiego.

Podczas dwóch dni ekonomiści, przedsiębiorcy, politycy debatowali w Białymstoku na ten właśnie temat, czyli jak stymulować rozwój, jak wykorzystać nasze przygraniczne położenie. Odbyło się około 30 sesji tematycznych, w których wzięło udział ponad 100 prelegentów. Tematyka objęła zarówno nowe rozdanie w polityce europejskiej i przyszłość Europy w jej relacjach ze Wschodem, jak i wpisujące się w to tło zagadnienia rozwojowe Polski Wschodniej – od wielkich inwestycji infrastrukturalnych, poprzez perspektywy energetyki odnawialnej, innowacyjny biznes, po szczegółowe analizy rynków, m.in. rolno-spożywczego czy usług medycznych.

Organizatorem kongresu była Grupa PTWP SA, współorganizatorami: Urząd Marszałkowski i Urząd Miejski w Białymstoku.

Dodana: 22 wrzesień 2014 09:29

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2014 09:29