Białystok: konsultacje na finiszu

Czwarte i ostatnie duże spotkanie w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego odbyło się 7 maja w Białymstoku.

W auli Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zebrało się prawie 200 osób, które chciały poznać założenia dokumentu i zabrać swój głos w dyskusji nad przyszłością regionu.

 – Staraliśmy się aby Strategia była dokumentem eksperckim, a nie politycznym. Mam nadzieję, że w dużej mierze nam się to udało – powiedział do uczestników konsultacji marszałek Jarosław Dworzański. – Jest to pierwszy tak przyjazny i przejrzysty dokument, z którego każdy mieszkaniec może dowiedzieć się o celach i kierunkach rozwoju regionu.

 Wiceprezydent Białegostoku Renata Przygodzka również podkreśliła ekspercki charakter tego opracowania. Pozytywnie odniosła się też do zapisów dotyczących stolicy Podlaskiego. – Białystok i jego funkcje zostały dostrzeżone w Strategii, dlatego możemy się z nią utożsamiać.

 Obecni na spotkaniu eksperci, pracujący nad dokumentem, profesorowie: Jacek Szlachta, Janusz Zaleski, Wojciech Dziemianowicz, Bogusław Plawgo oraz dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Daniel Górski przedstawili wizję, cele i kierunki rozwoju regionu. Zaznaczali, m.in., że dokument jest zgodny z nową doktryną polityki regionalnej UE, która zakłada wspieranie potencjałów i mocnych stron regionu.

 Po prezentacji dokumentu przyszedł czas na dyskusję. Uczestnicy spotkania poruszali wiele tematów, które ich zdaniem powinny być bardziej zaakcentowane w Strategii. Na przykład, kluczowe branże czy wsparcie dla klastrów.

 Adam Kamiński z LGD Puszcza Knyszyńska postulował o to, by w Strategii znalazły się  zapisy dotyczące rozwoju lokalnego i możliwości szerszego korzystania z funduszy przez społeczności lokalne.

 Z kolei Jolanta Koszelew, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego zwróciła uwagę na wsparcie dla start-upów technologicznych i promocję przedsiębiorczości: – Musimy zachęcać młodzież do zakładania firm i bycia przedsiębiorcami.

 Eksperci stwierdzili, że te kwestie wpisują się w założenia Strategii.

 Podobnie, jak podczas poprzednich spotkań, ważnym tematem do dyskusji okazały się drogi. Białostocki radny Tomasz Madras zaznaczył, że obecnie wspierane jest właściwie tylko połączenie z Warszawą.

– Dostępność do stolicy jest kluczowa, ponieważ Warszawa zajmuje dziesiąte miejsce pod względem siły nabywczej w Europie. Warto więc starać się o wykorzystanie chociaż części tego kapitału – powiedział prof. Szlachta, odnosząc się do wypowiedzi radnego.

 W trakcie dyskusji pojawiły się też zagadnienia związane m.in. z zielonością województwa, kulturą, edukacją czy energetyką. O tej ostatniej mówił Robert Jaromski, dyrektor białostockiej gazowni. – Energetyka jest słabą stroną województwa podlaskiego. Potrzebny jest dostęp do taniej, ekologicznej energii. – podkreślił.

 Eksperci zgodzili się z tą opinią i zauważyli, że w Strategii są zapisy poświęcone temu problemowi.

 – Przed nami jeszcze kilka miesięcy pracy. Będziemy analizować zebrane uwagi i propozycje – powiedział marszałek Dworzański. I dodał: – Strategia będzie się jeszcze zmieniać, ale mam nadzieję, że we wrześniu podpiszą się pod nią reprezentanci mieszkańców naszego regionu – radni sejmiku województwa.

 Spotkanie w Białymstoku było ostatnim dużym spotkaniem w ramach konsultacji społecznych. W środę, 8 maja odbędą się jeszcze konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 Na uwagi dotyczące projektu Strategii czekamy do 16 maja. Można je zgłosić na specjalnym formularzu dostępnym na stronie www.strategia.wrotapodlasia.pl

 

 

 

 

 

Dodana: 8 maj 2013 07:51

Zmodyfikowana: 8 maj 2013 08:34