Badania + rozwój = konkurencyjność

Jak wzmacniać i rozwijać firmy, wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionu – o tym m. in. rozmawiali uczestnicy spotkania w Łomży, które odbyło się w czwartek, 22 stycznia.

Było to już trzecie spotkanie poświęcone projektowi Programu rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015-2020+.

Łomża doskonale się wpisuje

–  Pojęcie "inteligentne specjalizacje" brzmi dość tajemniczo, jednak ja je rozumiem, jako te dziedziny, w których jesteśmy po prostu najlepsi. W naszym przypadku, zwłaszcza tu w dawnym województwie łomżyńskim, są to przemysł spożywczy i przetwórczy, produkcja żywności, przede wszystkim przemysł mleczarski i mięsny – mówił Jerzy Leszczyński, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. – Najważniejsze jest jednak to, by nasi przedsiębiorcy zauważyli w tym programie szansę dla siebie, na rozwój swoich firm, bo to od nich przede wszystkim zależy, jak te unijne pieniądze będą wydane.

O tym mówili również eksperci, którzy przygotowali projekt Programu. – Nasz nadrzędny cel to wyższa innowacyjność i więcej przedsiębiorstw – stwierdził prof. Wojciech Dziemianowicz, współtwórca projektu. Wyjaśniał zebranym na sali przedsiębiorcom, jakie specjalizacje określono dla Podlaskiego i które branże mogą się do nich zaliczyć. A są to przede wszystkim: przetwórstwo rolno-spożywcze, usługi medyczne i nauki o życiu, ekologia i nauki o środowisku, przemysł maszynowy oraz powiązane z nimi sektory (tzw. specjalizacje wiodące), ale nie tylko. Bo mamy również tzw. specjalizacje wschodzące, które charakteryzują się wysoką w skali kraju dynamiką wzrostu zatrudnienia i wpisują w specjalizacje krajowe (a tych jest aż 19).

Preferencje przy udzielaniu grantów

I te przedsiębiorstwa mogą liczyć na szeroką pomoc w programach unijnych, zwłaszcza w programach krajowych, które dysponować będą dużymi pieniędzmi, ale także w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym. – Będą traktowane preferencyjnie w działaniach ukierunkowanych na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej, a potem, jak już ją rozwiną, przy udzielaniu grantów na  rozwój produkcji  –  wyjaśniał Daniel Górski, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP.

Bardzo pozytywne jest to, że przedsiębiorcy, obecni na spotkaniu w Łomży, swoje branże odnaleźli w projekcie podlaskich inteligentnych specjalizacji. A podczas ożywionej dyskusji, jaka wywiązała się po wypowiedziach ekspertów, dopytywali zwłaszcza o nowy RPOWP i możliwości wsparcia, jakie im stworzy . Interesowało ich np. czy zakup gotowych technologii będzie mógł być traktowany jako prace badawczo-rozwojowe. Odpowiedź była negatywna. – Gotowa technologia nie prowadzi do konkurowania jakością, a to jest cel, jaki przed sobą stawiamy. Bo może ją kupić każdy, nie ma tu więc żadnej przewagi konkurencyjnej. A niska cena to droga donikąd. Niskie koszty pracy to nie są aspiracje mieszkańców naszego regionu – mówił Daniel Górski.

Zapraszamy na spotkanie w Białymstoku

Kolejne, ostatnie już spotkanie poświęcone projektowi Programu rozwoju inteligentnych specjalizacji i przedsiębiorczości w województwie podlaskim na lata 2015-2020+ odbędzie się 2 lutego w Białymstoku, w Parku Naukowo-Technologicznym, przy ul. Żurawiej 71. Początek o  godz. 10.

Dodana: 23 styczeń 2015 13:57

Zmodyfikowana: 23 styczeń 2015 13:57