„Podlaskie Otwarte”. 13 listopada w Białymstoku

Co rozumiemy pod pojęciem „Podlaskie Otwarte? Co dla nas oznacza być „Bramą na Wschód"? Jak wykorzystać potencjał województwa? Zastanówmy się nad tym wspólnie.

Tym razem spotkanie odbędzie się ono 13 listopada 2014 roku, w godzinach 13-17, w kawiarni W Starym Kinie, przy ul. Św. Rocha 23 w Białymstoku. Dotyczy ono uszczegółowienia zapisów programu „Podlaskie Otwarte”, jako  elementu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Serdecznie zapraszamy na nie mieszkańców naszego regionu, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje kultury i nauki.

Liczymy, że uda nam się zebrać pomysły na działania, które pozwolą na efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu, bliskości granic oraz lokalnej współpracy różnych środowisk i instytucji.

Chętnych do udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie kart zgłoszeniowych na adres helena.wroblewska@owop.org.pl do 12 listopada 2014 roku.

 

Dodana: 6 listopad 2014 10:47

Zmodyfikowana: 6 listopad 2014 10:49