Łomżyńskie konsultacje Strategii

– Cieszę się, że konsultacje zgromadziły tak wielu ludzi, którzy troszczą się o losy tego regionu – powiedział marszałek Jarosław Dworzański witając wczoraj (23 kwietnia) uczestników spotkania w Łomży.

Aulę łomżyńskiej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości wypełnili m.in. samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, kultury oraz mieszkańcy powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego, grajewskiego i wysokomazowieckiego. Łącznie ponad 200 osób.

– Zrobiliśmy wszystko aby ten dokument był zrozumiały nie tylko dla ekspertów, ale też zwykłych mieszkańców. Zależy mi na tym aby po konsultacjach mogli się państwo podpisać pod Strategią – mówił do zebranych marszałek.

Głos zabrał także prezydent Łomży i zarazem współgospodarz spotkania Mieczysław Czerniawski. Przedstawił potrzeby i oczekiwania miasta. – Łomża musi być dostępna, otwarta i przedsiębiorcza. Rozwijamy przedsiębiorczość i pozyskujemy też nowych inwestorów, ale żeby to dalej robić musimy być przede wszystkim dostępni, a to wiąże się z inwestycjami drogowymi.

Projekt dokumentu przedstawili uczestnikom konsultacji prof. Jacek Szlachta, prof. Bogusław Plawgo oraz Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO.

Profesorowie podkreślali, że subregion łomżyński, podobnie jak każdy powiat czy gmina, musi znaleźć swoją własną ścieżkę rozwoju. – Strategia wskazuje tylko kierunki tych specjalizacji. Może być nią przemysł rolno-spożywczy, ale nie tylko, bo specjalizacji może być kilka – stwierdził prof. Plawgo.

Podkreślali też, że jakość środowiska nie jest w Strategii celem nadrzędnym. Ma ono służyć rozwojowi regionu, podnoszeniu jakości życia, przyciąganiu przedsiębiorców. Natomiast infrastruktura jest potrzebna, by Podlaskie mogło być otwarte i dostępne, ale nie powinna być traktowana jako cel sam w sobie.

–  W Strategii nie podajemy gotowych rozwiązań, bo chcemy żeby były one wypracowane wspólnie. Chcemy też aby ten dokument nie wylądował na urzędowej półce, ale był aktywnie wdrażany – mówił z kolei dyrektor Górski.

Do dyskusji nad dokumentem wprowadził zebranych wicemarszałek Jacek Piorunek, który jako osoba pochodząca z Łomży, doskonale zna potrzeby mieszkańców tego regionu. – Łomżyńskie konsultacje są bardzo ważnym etapem w procesie aktualizowania Strategii, ponieważ to miasto jest jednym z subregionalnych ośrodków wzrostu, który odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju całego województwa – zaznaczył.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego został pozytywnie odebrany przez uczestników konsultacji. Większość z nich doceniła to, że dokument stawia przede wszystkim na przedsiębiorczość.

– Głównym przesłaniem Strategii powinna być przedsiębiorczość. Ważna jest też dostępność i kapitał ludzki. Jako samorządowca cieszy też mnie to, że dokument jest ogólny, bo pozwoli nam na przygotowanie własnych, lokalnych strategii – powiedział Andrzej Duda, burmistrz Kolna.

Z kolei pierwszy marszałek województwa podlaskiego Sławomir Zgrzywa stwierdził, że w Strategii brakuje kwestii związanych z kulturą i dziedzictwem narodowym. Prof. Plawgo odpowiedział mu, że dokument koncentruje się na kilku celach, co nie oznacza, że pomija kulturę. Jest ona elementem budowy kapitału społecznego, który jest potrzebny do rozwoju gospodarczego.

Jarosław Siekierko, burmistrz Wysokiego Mazowieckiego chciał się dowiedzieć dlaczego Bielsk Podlaski ma stać się kolejnym ośrodkiem subregionalnym, gdyż jego zdaniem może to negatywnie wpłynąć na inne, podobnej wielkości miasta. Prof. Jacek Szlachta wyjaśnił, że dane Eurostatu wskazują na dynamiczny rozwój tego obszaru. Ponadto, wzmacnianie roli Bielska jest ważne również w kontekście równomiernego rozwoju całego województwa. Dlatego należy wspierać jego południową część.

Wszystkie propozycje i uwagi zgłoszone w trakcie spotkania zostaną przeanalizowane przez ekspertów. Uczestnicy, którzy nie wzięli udziału w dyskusji mogli zgłaszać swoje sugestie pisemnie, na specjalnych formularzach.

Kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych odbędzie się 6 maja w Suwałkach.

 

Dodana: 24 kwiecień 2013 09:51

Zmodyfikowana: 24 kwiecień 2013 15:12