Łomżyńskie inteligentne specjalizacje

O tym, co powinno stać się motorem rozwoju Łomży i przyległych do niej obszarów rozmawiali w czwartek, 17 stycznia uczestnicy roboczego spotkania poświęconego inteligentnym specjalizacjom tej części naszego regionu.

Wzięli w nim udział m.in. Benjamin Dobosz, zastępca prezydenta Łomży, prof. Roman Engler, rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu, prof. Robert Chamas, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości  i Daniel Górski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO, a także przedsiębiorcy.

W trakcie spotkania zastanawiano się nad mocnymi stronami oraz potencjałem drzemiącym w samym mieście i okolicznych gminach, który może stać się podstawą rozwoju w kolejnych latach. To ważne kwestie, zwłaszcza w kontekście aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa, która wskaże inteligentne specjalizacje naszego regionu.

Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że taką inteligentną specjalizacją Łomży i przyległych obszarów powinno być przetwórstwo rolno-spożywcze. Część z nich zauważyła, że na tych terenach  z powodzeniem można rozwijać również działalność związaną z opieką nad osobami starszymi.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane też projekty, które dotychczas zrealizowano w Łomży. Jednym z nich jest Centrum Technologii Żywności Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, wybudowane dzięki dotacji z programu Rozwój Polski Wschodniej. Ten nowoczesny obiekt dydaktyczny będzie wykorzystany do rozwijania potencjału gospodarczego miasta.

Dodana: 19 styczeń 2013 08:31

Zmodyfikowana: 21 styczeń 2013 14:18