80 mln zł na innowacje dla firm

To pula konkursu organizowanego w ramach PO Polska Wschodnia. Nabór zacznie się 31 sierpnia i potrwa do 30 października 2015 r. Wnioski przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkurs organizowany jest w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. O dotację mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (minimum pięć firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach), obejmującego swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie lub warmińsko-mazurskie).
Wsparcie przeznaczone jest na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, który doprowadzi do powstania innowacji. Pod uwagę będzie brana przede wszystkim innowacyjność produktu oraz jego potencjał rynkowy. Priorytetowo będą traktowane projekty generujące miejsca pracy oraz wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji, wspólnych dla co najmniej dwóch regionów.– Dofinansowanie uzyskają projekty polegające na opracowaniu innowacyjnych produktów lub usług poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych – wyjaśnia minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. 
Więcej na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl (zakładka: „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”).

 

Dodana: 12 sierpień 2015 14:46

Zmodyfikowana: 12 sierpień 2015 14:46