44 mln euro na działania na rzecz klimatu

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach nowego programu LIFE. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty poświęcone działaniom na rzecz klimatu.

W 2014 roku w ramach podprogramu LIFE na opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań problemu zmiany klimatu w całej Europie KE przeznaczyła 44,26 mln euro.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard zauważyła, że ta wysoka kwota pozwoli na wdrożenie najnowocześniejszych technologii niskoemisyjnych oraz zwiększenie skali już stosowanych rozwiązań na rzecz klimatu. – Środki te przyczynią się też do realizacji celów UE w zakresie przepisów prawa i polityki w dziedzinie klimatu. Ogłoszone zaproszenie do składania wniosków obejmuje projekty pilotażowe, demonstracyjne i w dziedzinie najlepszych praktyk – powiedziała komisarz.

Podprogram jest częścią unijnego programu LIFE na lata 2014-2020. W ciągu najbliższych siedmiu lat pozwoli on na sfinansowanie działań w dziedzinie klimatu kwotą 864 mln euro. Wspierane będą też działania w zakresie poprawy komunikacji, współpracy i rozpowszechniania wiedzy na temat działań mających na celu łagodzenie zmiany klimatu i działań dostosowawczych.

Termin składania wniosków upływa 16 października 2014 roku. Kolejny nabór w ramach programu LIFE zostanie ogłoszony jesienią tego roku, a jego celem będzie przyznanie dotacji operacyjnych dla organizacji non-profit podejmujących działania na rzecz klimatu i ochrony środowiska na szczeblu europejskim.

Więcej na temat zaproszenia do składania wniosków (tu link, strona w jęz. ang.)

Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzony przez NFOŚiGW (link)

Dodana: 17 lipiec 2014 13:27

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2014 13:27